Båttur

Lego gubbarna ska åka på en båttur och behöver hjälp med att få ner båten i vattnet genom programmering av en isättningsbom.

Programmet använder sig av LEGO Spike Essentials material och passar bäst för förskoleklassen.

#teknikärkul - modellen är byggt med LEGO Spike Essentials klossar

Eleverna lär sig hur enkel programmering kan styra en motor som i sin tur sätter en insättningsbom i rörelse. Eleverna experimenterar hur förändringarna i programmeringen påverkar bommens rörelser och vilken effekt detta har på båten.

Tidsomfattning

Cirka två timmar och trettio minuter.

Anmälan din klass till Skolprogrammets namn

Anmäl dig idag.
Det är begränsat antal platser.

Centralt innehåll i läroplanen som i första hand behandlas

  • Material för konstruktionsarbete. Materialens egenskaper och hur materialen benämns och kan sammanfogas.
  • Egna konstruktioner där man använder enkla mekanismer.
  • Styrning av föremål med programmering.
  • Hur några föremål i elevernas vardag används och fungerar. Enkla mekanismer, till exempel i verktyg och leksaker av olika slag. Begrepp som används i samband med detta.
  • En punktlista.
  • Entydiga stegvisa instruktioner och hur de konstrueras, beskrivs och följs som grund för programmering. Hur symboler används vid stegvisa instruktioner.
  •  

Frågor besvaras av

Lena Bjuvensjö

Lena Bjuvensjö
Teknikinspiratör Teknikcenter

Skriv ut sidan

Sidansvarig


Silke Matussek
silke.matussek@varnamo.se
Uppdaterad: 2023-11-22