NYHET Blue-Bots i labyrinten

Barnen bygger små labyrinter åt varandra och testar hur svårt eller lätt det är att hitta rätt väg genom labyrinten.

#teknikärkul - En Blue-bot på sin väg genom labyrinten

I en labyrint kan det vara svårt att hitta rätt väg.
Även i verkligheten kan barn ibland missa rätt väg eller gå vilse. Hur ska man göra, när man av misstag har gått vilse i skogen?

I andra delen hjälper barnen små robotar att hitta ut ur den stora labyrinten. Barnen sammanställer en programmering och låter en Blue-Bot följa programmeringsstegen.

Programmeringsövningarna anpassas till barnens kunskapsnivå. För barn som testar Blue-botsar för första gången, finns även små fysiska programmeringskort till hjälp. Är barnen vana att programmera, kan de styra Blue-botsen från en iPad.


Tidsomfattning

Cirka en timma och trettio minuter.

Anmälan din grupp till "Blue-botsar i labyrinten"

Anmäl dig redan idag.
Det är begränsat antal platser vilket innebär att det är först till kvarn som gäller.

Centralt innehåll i läroplanen som i första hand behandlas

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  • sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap
  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära


Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  • sin förståelse för rum, tid och form, och grundläggande
    egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal,
    mätning och förändring, samt att resonera matematiskt
    om detta


Frågor besvaras av

Silke Matussek

Silke Matussek
Teknikinspiratör Teknikcenter

Skriv ut sidan

Sidansvarig


Silke Matussek
silke.matussek@varnamo.se
Uppdaterad: 2023-12-22