Flotten

Barnen bygger en flotte av LEGO Duplo klossar och undersöker vilka sorts segel som ger flotten högst fart.

#teknikärkul - Hur är det egentligen: flyter eller sjunker LEGO klossar? Vi kommer att ta reda på det.

Under programmet undersöker barnen vilka material som flyter och vilka som sjunker. Vidare kollar gruppen om man kan få tunga föremål att flyta med hjälp av pontoner.

Vi avsluter med att bygga var sin träbåt. För att den ska bli riktig snabbt, utrustar vi den med en köl och ser till att tyngdpunkten är låg.

Tidsomfattning

Cirka en timma och trettio minuter.

Anmälan din klass till skolprogrammet Flotten

Anmäl dig redan idag.
Det är begränsat antal platser vilket innebär att det är först till kvarn som gäller.

Centralt innehåll i läroplanen som i första hand behandlas

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
 • förståelse för samband i naturen och för naturens
  olika kretslopp samt för hur människor, natur
  och samhälle påverkar varandra
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter
  och djur samt enkla kemiska processer
  och fysikaliska fenomen
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer,
  ställa frågor om och samtala om naturvetenskap
  och teknik
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera
  med hjälp av olika tekniker, material och redskap

Frågor besvaras av

Silke Matussek

Silke Matussek
Teknikinspiratör Teknikcenter

Skriv ut sidan