Bilkatapulten

Barnen bygger två katapultmodeller som ska skicka en Duplo bil upp för en ramp. Gruppen undersöker vilken katapult som skjuter iväg bilen längst.

#teknikärkul - en liten och en stor bilkatapult skjuter iväg bilen

Vidare testar barnen vem som kan skjuta sin bil så nära en vägg som möjligt utan att bilen stöter emot väggen. I spelet samlar varje bil poäng som barnen sedan räknar ihop.

Tidsomfattning

Cirka en timma och trettio minuter.

Anmälan din klass till skolprogrammet Bilkatapulten

Anmäl dig redan idag.
Det är begränsat antal platser vilket innebär att det är först till kvarn som gäller.

Centralt innehåll i läroplanen som i första hand behandlas

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap
 • Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar
 • Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka,
  reflektera över och pröva olika lösningar av egna
  och andras problemställningar

 • utvecklar sin förståelse för rum, tid och form, och grundläggande
  egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal,
  mätning och förändring, samt att resonera matematiskt
  om detta

Frågor besvaras av

Silke Matussek

Silke Matussek
Teknikinspiratör Teknikcenter

Skriv ut sidan

Sidansvarig


Oscar Axelsson
oscar.axelsson@varnamo.se
Uppdaterad: 2022-03-03