Superstädning

Elever får testa effektiviteten hos två olika griptångsmodeller och avgöra vilken design som är bäst utifrån specifika testkriterier.

Vi kommer att diskutera olika strategier för problemlösning i vardagssituationer där saker behöver sorteras på olika sätt. Eleverna kommer programmera griptången med enkel programmering i LEGO Education SPIKE Prime.

Vi avslutar med presentation av problemlösningar och konstruktioner som eleverna har gjort utifrån griptångsmodellerna.

Tidsomfattning

Cirka två timmar och trettio minuter.

Anmälan

Centralt innehåll i läroplanen som i första hand behandlas

Teknik, människa, samhälle och miljö

  • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.

Tekniska lösningar

  • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system.
  • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar

Arbetsätt för utveckling av tekniska lösningar

  • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  • Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg.
  • Programmering i visuella programmeringsmiljöer. Hur algoritmer skapas och används vid programmering.

Frågor besvaras av

Lena Bjuvensjö

Lena Bjuvensjö
Teknikinspiratör Teknikcenter

Skriv ut sidan

Sidansvarig


Oscar Axelsson
oscar.axelsson@varnamo.se
Uppdaterad: 2023-01-19