Matautomat

Ett skolprogram som passar för årskurs sex. Eleverna bygger en matautomat med färg- och avståndssensorer. De programmerar i LEGO Education SPIKE Prime och använda sensorer för att styra matautomaten.


Under aktiviteten samtalar vi om när färg- och avståndssenor används i det vardagliga livet.

I slutet av aktiviteten kommer eleverna att programmera matautomatens färg- och avståndssensorer så att den levererar rätt vara.

Tidsomfattning

Cirka två timmar och trettio minuter.

Anmälan

Anmäl i formuläret nedan

Centralt innehåll i läroplanen som i första hand behandlas

Tekniska lösningar

  • Hur några komponenter i vanliga tekniska system benämns och samverkar, till exempel i en cykel eller i ett enkelt produktions- eller transportsystem.
  • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbets­minne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nät­verk.
  • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning. Be­grepp som används i samband med detta.

Arbetsmetoder för utveckling av tekniska lösningar

  • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, under­sök­ning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  • Styrning av egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

Algebra

  • Programmering i visuella programmeringsmiljöer. Hur algoritmer ska­pas och används vid programmering.

Frågor besvaras av

Lena Bjuvensjö

Lena Bjuvensjö
Teknikinspiratör Teknikcenter

Skriv ut sidan