Hopptävling

Eleverna designar prototyper med LEGO Education SPIKE Prime, för att hitta det mest effektiva sättet att förflytta en robot utan att använda hjul.

Vi pratar om vad en prototyp är och vilka fördelarna är med att ha flera alternativa lösningar. Eleverna berättar om sina bästa prototyper/Hoppare. Det kommer att öka deras motivation att bygga den snabbaste Hopparen. Hopparen programmeras med enkel blockprogrammering i LEGO Education SPIKE Prime.

Aktiviteten avslutas med en Hopptävling där Hopparen ska klara av olika utmaningar.

Tidsomfattning

Cirka två timmar och trettio minuter.

Anmälan

Anmäl i formuläret nedan

Centralt innehåll i läroplanen som i första hand behandlas

Tekniska lösningar

  • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenteroch enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning. Begrepp som används i samband med detta. ​

Arbetsmetoder för utveckling av tekniska lösningar

  • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. ​
  • Egna konstruktioner där man använder mekanismer, elektriska kopplingar samt hållfasta och stabila strukturer. ​
  • Styrning av egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  • Kraft och rörelser som kan observeras och mätas i vardagssituationer.
  • Metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.
  • Variabler och deras användning i enkla algebraiska uttryck och ekvationer.
  • Programmering i visuella programmeringsmiljöer. Hur algoritmer skapas och används vid programmering.
  • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, tid och vinkel med standardiserade måttenheter samt enhetsbyten i samband med detta.

Frågor besvaras av

Lena Bjuvensjö

Lena Bjuvensjö
Teknikinspiratör Teknikcenter

Skriv ut sidan

Sidansvarig


Oscar Axelsson
oscar.axelsson@varnamo.se
Uppdaterad: 2021-05-06