Förvara riktigt säkert

Eleverna får programmera med sammansatta villkorssatser för att förstärka krypteringsmönstret hos ett bankfack.

Vi kommer att diskutera om säkerhet vid teknikanvändning i vardagen, genom att samtala om vad kan hända om någon hackar ditt lösenord och hur man kan bedöma styrkan hos ett lösenord. Eleverna får bygga en förvaringsbox och utforskar programmering med sammansatta villkor OCH och ELLER med blockprogrammering i LEGO Education Spike.

Tidsomfattning

Cirka två timmar och trettio minuter.

Anmälan

Anmäl i formuläret nedan

Centralt innehåll i läroplanen som i första hand behandlas

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Några tekniska system och hur de påverkar människa och miljö. Hur systemen har förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i vardagen, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.

Tekniska lösningar

 • Hur några komponenter i vanliga tekniska system benämns och samverkar.
 • Föremål som innehåller rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning. Begrepp som används i samband med detta.
 • Hur hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel skal.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
 • Egna konstruktioner där man använder mekanismer, elektriska kopplingar samt hållfasta och stabila strukturer.
 • Styrning av egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
 • Dokumentation av tekniska lösningar: skisser med vyer och måttangivelser, ord samt fysiska och digitala modeller.


 • Programmering i visuella programmeringsmiljöer. Hur algoritmer skapas och används vid programmering.

Frågor besvaras av

Lena Bjuvensjö

Lena Bjuvensjö
Teknikinspiratör Teknikcenter

Skriv ut sidan

Sidansvarig


Oscar Axelsson
oscar.axelsson@varnamo.se
Uppdaterad: 2023-01-19