Breakdans-optik

Eleverna startar en ”Breakdansare” med hjälp av optik.

Eleverna diskuterar och testar hur ljus bryts genom olika optiska glas med hjälp av laserljus och optiska linser. Eleverna bygger breakdansaren i LEGO Spike och synkroniserar motorrörelserna med blockprogrammering så att den rör sig i takt.
Slutuppdraget är att starta Breakdansaren med hjälp av ljus från optikglasen.

Tidsomfattning

Cirka två timmar och trettio minuter.

Anmälan

Anmäl i formuläret nedan

Centralt innehåll i läroplanen som i första hand behandlas

Tekniska lösningar

  • Hur några komponenter i vanliga tekniska system benämns och samverkar, till exempel i en cykel eller i ett enkelt produktions- eller transportsystem.
  • Föremål som innehåller rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning. Begrepp som används i samband med detta.

Arbetsmetoder för utveckling av tekniska lösningar

  • Egna konstruktioner där man använder mekanismer, elektriska kopplingar samt hållfasta och stabila strukturer.
  • Styrning av egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

Fysiken i naturen och samhället

  • Hur ljus och ljud breder ut sig och kan reflekteras.

Systematiska undersökningar och granskning av information

  • Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller

Algebra

  • Programmering i visuella programmeringsmiljöer. Hur algoritmer skapas och används vid programmering.

Geometri

  • Grundläggande geometriska två- och tredimensionella objekt samt deras egenskaper och inbördes relationer. Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg.

Frågor besvaras av

Skriv ut sidan