Öppen föreläsning. Hållbara trafiklösningar - Effekter på klimat och miljö

26 oktober 2023 18:00 - 19:00 Biblioteksscenen

Välkommen till Biblioteksscenen 26 oktober klockan 18.00 för en aktuell och viktig föreläsning med Torleif Bramryd professor i Miljöstrategi vid Lunds universitet.

Klimatfrågan är central för hållbar utveckling, och Sverige har gjort många åtaganden om att reducera mängden utsläpp av växthusgaser. Transportsektorn står för en betydande miljö- och klimatpåverkan, inte bara genom utsläpp av fossil koldioxid, utan även på grund av den yta som krävs för såväl transportarbetet som för parkering av fordon. Dessa ytor hade i stället kunnat utnyttjas för olika former av Ekosystemtjänster, t ex vegetationsridåer som fungerar som filter för luftföroreningar och buller, ytor för avdunstning av regnvatten, men också ytor tillgängliga för sociala ändamål som t ex allaktivitetsytor, rekreationsområden, ytor för bollspel, odlingslotter, etc. Dessa inbesparade ytor skulle även bidra till att uppnå många av våra nationella miljökvalitetsmål, men även främja biodiversitet och minska barriäreffekter.

Konkurrens om marken i städerna ökar ständigt. Ett kontinuerligt bostadsförsörjningsbehov skapar komplexa urbana förtätningsprocesser, vilket i sin tur leder till stigande markvärden. En bilresa bedöms inte sällan behöva minst tre parkeringsplatser; en vid hemmet, en vid arbetet, samt en vid fritidsaktiviteten och/eller vid affären. Bilen används också under en mycket begränsad tid av dygnet och står oanvänd upp till 95 % av tiden. Strategier för t ex bildelning och effektiva bytespunkter för kollektivtrafik skulle således ha fördelar både ur ekonomisk synvinkel och ur en miljö- och klimataspekt

Föreläsare

Torleif Bramryd
Professor i Miljöstrategi
Lunds universitet
Campus Helsingborg

Datum och plats

26 oktober 18.00 - 19.00. Biblioteksscenen, Stadsbiblioteket, Gummifabriken

Anmälan

Ingen anmälan.

Kostnadsfritt

Frågor besvaras av

Per-Olof Nordmark

Per-Olof Nordmark
Utbildningskoordinator, Syv

Skriv ut sidan