Vi brinner för flexibel utbildning!

Campus Värnamo och Yrkeshögskolan Jönköping deltar i samverkansprojektet PUFF som drivs av Tekniska Högskolan i Jönköping. Projektet ska sprida erfarenheter om att bedriva lyckad, och flexibel, distansbaserad yrkesutbildning.

Den 27 januari har du möjlighet att kostnadsfritt vara med på en konferens om flexibel utbildning på distans. Konferensen är också startpunkten för ett långsiktigt samarbete mellan utbildningsanordnare som bedriver yrkesutbildning på distans.

Universitets- och Högskolerådet (UHR) som finansierar projektet har utgått från befintliga och nya utbildningar, och har innefattat gemensamma kunskapsinhämtningar, erfarenhetsutbyten och metodframtagning.

Campus Värnamo bidrar med de erfarna huvudlärarna Malin Ekman och Martin Elvin.
Några av frågeställningarna man arbetar med:

  • Hur kan man skapa en god studiesocial miljö på distans?
  • Hur kan man arbeta med aktiv inlärning för att fördjupa lärandet på distans?
  • Hur kan man skapa och tillämpa en tydlig struktur för ett distansupplägg?
  • Hur kan man bedriva fördjupade diskussioner på distans?

Inom ramen för projektet har också flera delprojekt bedrivits som t ex:
Rekrytering av studerande, Genomströmning, Kommunikation, Struktur och planering, Arbetsnära studiesituationer m.m.

PUFF står för "Peer-to-Peer-utveckling av flexibla utbildningsformer."
Sista anmälningsdag till konferensen är 22 januari.

Skriv ut sidan