Värnamo kommuns medarbetardagar är igång

Nu är medarbetardagarna 2023 i gång!

Denna vecka kör Campus Värnamos Kompetensakademin tillsammans med HR-avdelningen medarbetardagar för Värnamo kommuns cirka 2800 anställda!

Passen innerhåller bland annat information från kommunen, Quizz, föreläsning av PG Wettsjö och såklart: Badbollsrace i Auditoriet med tre meters badbollar, se filmen ovan.

PG Wettsjö föreläser för kommunanställda i auditoriet i Gummifabriken.

PG Wettsjö föreläser om vikten av gott bemötande och hur det smittar.

I är är temat "människan i fokus" och därför är PG Wettsjö på plats och föreläser om vikten av gott bemötande. Det gör han med en stor portion humor och hans föreläsning drog ner många skratt under premiärsamlingen på måndagskvällen.

Förutom PG Wettsjö så berättar kommundirektör Ulf Svensson om vad som är på gång i Värnamo kommun och tillsammans med HR-chef Åsa Johansson ger de också en bakgrund och syftet med medarbetardagarna.

Under samlingen träffar ni också några av kommunens anställda som berättar om vad begreppet en värdefull arbetsdag betyder för dem och det finns möjlighet att vinna fint pris i Lars-Uno Åkessons läxförhör/quiz.

Skriv ut sidan