Värnamoenkäten om hållbar stadsplanering

Bild från Värnamos kommuns 3D-visualisering av detaljplan för Ljusseveka 2:1 i Värnamo stad vid Prostsjövägen.

Campus Värnamo fungerar som facilitator* för ett forskningsprojektet om hållbar stadsplanering som är ett samarbete mellan Värnamo kommun och Lunds universitet. I samband med projektet genomförs en enkät om hållbar stadsutveckling. Vi frågar dig som bor i Värnamo om resvanor, boende och stadsutveckling i stort. Svaren kommer att användas i arbetet inom samhällsplanering, till exempel när vi planerar nytt bostadsområde vid Prostsjön.

Frågorna i enkäten

- Vi vill helt enkelt veta hur man kan göra Värnamo till en hållbar och välmående stad för framtiden. Enkäten om attityder kopplade till boende och transporter genomförs för att skapa kunskap om hur Värnamobor, och boende i omkringliggande kommuner, väljer att transportera sig mellan och inom kommunen. Vi vill också veta om boendet påverkar möjligheten till ett eventuellt förändrat beteende kring resor, säger Michael Johansson, forskare vid Lunds universitet.

Du kan svara på frågorna till och med 23 mars. Det tar cirka 20 minuter att svara på enkäten. Vi lottar ut fem presentkort på Värnamo City, värda 700 kronor vardera, bland de som skickar in svaren.

Resultatet av enkäten ska vara klart i april och det kommer att informeraas om det på kommun.varnamo.se och i olika forskningssammanhang.

* Facilitator är en person som arbetar med att hjälpa en grupp människor att arbeta mot ett gemensamt resultat. Facilitatorn koncentrerar sig på processen och lyssnar på alla inblandade för att ge rum åt de krafter som hjälper gruppen till samma mål.

Skriv ut sidan