Utlokalisering av förskollärarprogrammet

Förra veckan var förskollärarstudenterna från Campus Ljungby på besök hos oss för en gemensam workshop tillsammans med våra studenter i Värnamo.

Ljungby och Värnamo ingår i LOVE som är ett samarbete mellan Jönkoping University och LOVE som står för Ljungby-Oskarshamn-Värnamo-Eksjö. Samarbetet innebär en utlokalisering av förskollärarprogrammet från Jönköping till de fyra orterna.

Samarbetet innebär att vi når individer som annars inte skulle nås, vi kompetensförsörjer på platser där det inte brukar kompetensförsörjas och vi bidrar starkt till samhällsekonomin med tanke på storleken på våra orter och vår industri.

I Ljungby bedrivs utbildningen på Campus Ljungby, i Eksjö på Campus I12 och i Oskarshamn är det hos Nova Utbildning.

Skriv ut sidan