Utbildning för förtroendevalda i Värnamo kommun

Säkerhetssamordnare Marcus Skytt berättade om kommunens arbete för trygghet och säkerhet.

Den första av två utbildningsdagar för förtroendevalda i Värnamo kommun har genomförts.

Idag startade vi upp dag ett av två av utbildning för förtroendevalda i Värmamo kommun. Del ett innehöll information och del två valbara workshops så alla ska få det de är mest intresserade av.
Från praktisk handledning av hur man använder sin Ipad till aktuella digitaliseringsprojekt i kommunen. 

Kommundirektör Ulf Svensson hade förhinder men såklart löste vi hans inspel med en inspelning från Norhedssalen.

Skriv ut sidan