Uppstart mål och budgetarbetet 2025

Från vänster: Carina Tenngart Ivarsson (Samhällsbyggnadsförvaltningen), Fredrik Wallström (Medborgarförvaltningen), Johan Grahn (Barn- och utbildningsförvaltningen), Dan Lindgren (Tf. Omsorgsförvaltningen), Lars Alkner (Kulturförvaltningen), Pär Svensson (Serviceförvaltningen), Jesper du Rietz (Teknik- och fritidsförvaltningen), Ulf Svensson (Kommundirektör/Kommunledningsförvaltningen)

Under torsdagen 18 januari var det uppstart för mål och budgetarbetet 2025. Före träffen mellan politiker och tjänstemän hade politikerna kunnat se nämndernas förinspelade dragningar.

Dagen inleddes av kommundirektör Ulf Svensson och Lars-Uno Åkesson och därefter föredrog budgetsamordnare Monica Karlsson hur budgetprocessen är upplagd.

Kommunens ekonomiska läge presenterades av kommunens ekonomichef Johanna Svensson.

Positiva exempel från verksamheter med lyckad verksamhetsutveckling i Värnamo presenterades via Medborgarförvaltningens Matilda Andersson, Omsorgsförvaltningens Lisa Sandqvist och Barn och utbildningsförvaltningens Viktor Radell.

Avslutningsvis följde samtal med kommunens förvaltningschefer ledd av Ulf Svensson.

Prioritera och sätt få tydliga mål

Palle Lundberg, vd, Sveriges kommuner och Regioner. SKR

Palle Lundberg, vd, Sveriges kommuner och Regioner.

Digital gäst var Sveriges kommuner och Regioners vd Palle Lundberg. Han poängterade vikten av att våga testa nytt och att våga misslyckas. Skapa tydliga och få mål som lätt går att följa upp och utvärdera.

Skriv ut sidan