Uppskattat testcenter för FAVAL

Mikael Karlund testledare hos Campus Värnamo och James Johnson samordnare FAVAL validering ser framåt och tackar samtidigt för gott samarbete.

Campus Värnamo är ett mycket uppskattat testcenter för fastighetsbranschens validerings- och utbildningssystem, FAVAL. Nu är Campus Värnamos godkänd och omackrediterad för att fortsätta validera och utbilda för fastighetsbranschen ytterligare tre år.

Campus Värnamo är sedan 2020 ackrediterat testcenter för FAVAL och nu var det dags att uppdatera ackrediteringen. Den 5 oktober besökte James Johnson, samordnare för FAVAL validering, Campus Värnamo som en del av arbetet med kvalitetssäkring av valideringsverktyget FAVAL validering. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd utför regelbundet kontroller på sina testcenter runtom i landet för att säkra kvaliteten i valideringssystemet samt stötta testcentret och testledare i sin arbete med validering.

Campus Värnamo är ett mycket uppskattat testcenter som brinner för utveckling av fastighetsutbildningar samt validering av kompetenser för fastighetsbranschens medarbetare. Vi på FAVAL är stolta över att ha ett testcenter som Campus Värnamo och ser fram emot många års samarbete framöver.

James Johnson - samordnare FAVAL, Fastighetsbranschens utbildningsnämnd

Stor nytta - för både medarbetare och arbetsgivare

Med erfarenhet från de tre första åren som testcenter kan Campus Värnamos testledare, Mikael Karlund, konstatera att validera och utbilda enligt FAVAL gör stor nytta för både medarbetare och arbetsgivare.

Medarbetaren känner efter FAVAL stor trygghet i vad hen kan, få större insikt i sin roll och kunskapen i sig gör att hen kan göra ett mer kvalitativt arbete. Arbetsgivaren vet efter FAVAL vad arbetsgivaren kan vilket gör att det är enklare att planera verksamheten och dess utveckling både operativt och strategiskt.

Den stora vinsten, av att validera och utbilda enligt FAVAL, är samsynen hos medarbetare och arbetsgivare kring kunskap, rollerna och ansvaret på arbetsplaten. En bra grogrund för strategisk utveckling och att bli en attraktiv arbetsgivare.

Mikael Karlund - testledare FAVAL, Campus Värnamo

Ta kontakt

Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till Mikael Karlund.

Mikael Karlund

Mikael Karlund
Huvudlärare Fastighetsingenjör
Testledare FAVAL

Skriv ut sidan