Trelleborg ny partner till Campus Värnamo

Tobias Lundquist, projektledare hos Campus Värnamo, tillsammans med Isabella Westerlund, HR.Manager på Trelleborg Sealing Profiles

De båda bolagen inom Trelleborgskoncernen, Trelleborg Sealing profiles och Trellebrog Mixing Forsheda AB, tecknar Partnerskap med Campus Värnamo. Detta som ett led i att säkra framtida kompetensbehov och ta del av hela vårt Partnerskapserbjudande.

De båda bolagen har länge varit aktiva i våra ESF-projekt och tagit del av många av de utbildningar som vi erbjudit. Inom hela koncernen arbetar man sedan lång tid med kompetensutveckling för sina anställda och detta är en naturlig del att ytterligare stärka den möjligheten för de lokala bolagen i Värnamo och Forsheda.

Genom det fördjupade samarbetet önskar Trelleborg bland annat stöd i sitt kompetensstrategiska arbete genom den kompetenscoaching som erbjuds. En långsiktig satsning för att stärka sina medarbetare och vara en attraktiv arbetsgivare.

Vi är tacksamma för förtroendet och ser fram emot att arbeta med er under lång tid framöver!

Partnerskapet hos Campus Värnamo

Vår satsning Partnerskapet växer med andra ord ännu en gång!

Vår partnerskapsmodell är skapad för att stötta tillverkningsföretag i regionen. Vi arbetar tätt med företagen som ingår för att identifiera specifika behov och tillsammans arbeta långsiktigt med kompetensfrågor.

Som partnerföretag hos Campus Värnamo bidrar till att stärka både kompetensen och industrin i vår regio och får dessutom tillgång till flera tjänster. Vårt mål är att tillsammans med er stärka den lokala industrins konkurrenskraft och kompetens, vilket i sin tur bidrar till en hållbar tillväxt för hela regionen.

Vi ser att vårt långsiktiga nära samarbete med näringslivet i regionen ger resultat. Partnerskapet har växt med flera nya företag under året och fler företag är på väg att ansluta sig. Otroligt roligt och viktigt för kompetensförsörjning inom industrin i GGVV

Tobias Lundquist,
Ansvarig Partnerskapet och projektledare Kompetensutveckling Småland+

Skriv ut sidan