SPARK konferens 2021 - Livslångt lärande

Dagens moderator Jonas Gallneby tillsammans med Karin Havemose från Jönköping University (JU) och Joakim Netz också från JU.

Campus Värnamo i samarbete med VKIAB sände SPARKS årliga konferens från Gummifabriken i Värnamo.

 Jonas Gallneby, Finnvedens Säljkraft modererade konferensen och de flesta medverkande deltog med sina inlägg i digital form. Totalt samlades drygt 100 personer som deltagare med en stor andel från näringslivet, vilket var nytt rekord.

Sändningen gjordes i samarbete med VKIAB på Gummifabriken i Valsverket.

Konferensen är ett forum där näringsliv, akademi och offentliga aktörer möts för att diskutera hur man genom livslångt lärande kan stärka konkurrenskraften hos regionens tillverkningsföretag. Även SPARK:s strategiska partners presenterades: Träcentrum och Campus Värnamo.

Vi på JU vill utbyta med industrin hur det livslånga lärandet och kompetensutvecklingen av redan anställd personal kan utvecklas och erbjudas.

Salem Seifeddine, programchef för SPARK och forskningschef vid JTH.

Spark logotype

Om SPARK

SPARK är Jönköping Universitys forsknings- och utbildningsmiljö med inriktning på kunskapsintensiv produktrealisering. Baserat på industriella behov utvecklar SPARK ny kunskap och kompetens i samarbete med industriella och akademiska partners.

Ny kunskap är en förutsättning för en ökad konkurrenskraften hos tillverkande företag. Forsknings- och utbildningsmiljön SPARK vid Jönköping University är nära kopplad till Tekniska Högskolan och skapar värden i olika verksamheter genom att stödja utvecklingen av kunskapsintensiva produkter och processer.

Skriv ut sidan