Plugga en fristående kurs våren 2021!

Flera personer deltar i en diskussion.

Är du intresserad av att lära dig mer om hur konflikter kan uppstå hemma eller på jobbet och vilka metoder du kan använda för att hantera dem? Läs kursen Konflikter och konflikthantering.

Konflikter och konflikthantering är på 7,5 hp och du läser den på kvartsfart. Kursen undervisas på distans.

Syftet med kursen

Betoningen ligger på de mellanmänskliga vardagskonflikter som kan uppstå inom familjen, på arbetet och på fritiden. Avsikten är att öka förståelsen för dessa konflikters uppkomst och utveckling, samt att erbjuda olika metoder för att konstruktivt närma sig och hantera konflikterna. Kursen vänder sig till dem som är intresserade av människors beteenden och kommunikation såväl ur ett yrkesmässigt perspektiv som ur ett mer allmänmänskligt.

Du kan läsa mer eller ansöka till kurssidan Konflikter och konflikthantering.

Skriv ut sidan