Öppen föreläsning
Rädda klimatet - Bygg trähus

En kort beskrivande och inspirerande bildtext. KOM IHÅG att lägga till Alt-texten om bilden innehåller information.

Välkommen till en öppen föreläsning som genomförs på Biblioteksscenen i Gummifabriken den 28 april kl 18.00 - ca 19.15. Ingen föranmälan och fritt inträde!

Öppen föreläsning på Biblioteksscenen i Gummifabriken i Värnamo med Teknologie doktor Michael Johansson och professor Torleif Bramryd, båda från Campus Helsingborg, Lunds universitet.

Föreläsningen kommer diskutera jämförelser mellan urbana och naturliga ekosystem samt mellan trähus och betonghus. Föreläsningen kommer slutligen att se vilka återvinningsmöjligheter som substrat- eller energiråvara det finns i samband med trähuskonstruktion och transporter med dess påverkan på träets livscykel.

Välkomna!

Skriv ut sidan