• Startsida
  • / Nyheter
  • / Ny utbildning på Campus Värnamo! Grundlärarprogrammet med verksamhetsintegrerad profil

Ny utbildning på Campus Värnamo!
Grundlärarprogrammet med verksamhetsintegrerad profil

Den verksamhetsintegrerade lärarutbildningen erbjuder dig som student dubbelt så mycket tid i skolverksamheten. VI-profilen är en lärarutbildning i samverkan med Linnéuniversitetet, Campus Värnamo och Värnamo kommun och fyra skolor i kommunen: Enehagen, Rörstorp/Expo, Trelleborg och Mossleskolan. Du har också möjlighet till egna studier i Campus Värnamos lokaler i Gummifabriken.

Verksamhetsintegrering i korthet

Särskilt utsedda VI-skolor tar emot en grupp studenter ett läsår i taget. Här blir de en naturlig del av verksamheten och involveras i arbetslagets arbete. De får, redan från utbildningens start, möjlighet att öva, pröva och fundera i nära kontakt med sitt framtida yrke.

Studentgruppen får se olika skolor och ingå i olika arbetslag under sin utbildning. Varje student genomför sina verksamhetsintegrerade dagar (VI-dagar) ihop med sin studentgrupp.

VI-dagarna är schemalagda, två dagar varannan vecka, inom ramen för de teoretiska kurserna. Erfarenheterna studenterna tillägnar sig ute på skolorna bidrar till att utveckla praktiskt yrkeskunnande samt fördjupa teoretiska resonemang.

Utöver VI-dagarna har studenterna VFU-perioder som genomförs på den VI-skola där man är placerad under läsåret.

De lärare som åtar sig uppdraget att vara handledare på VI-skolorna bjuds kontinuerligt in till utbildnings- och planeringsdagar på universitetet. Då ges tillfälle till erfarenhetsutbyte, samtidigt som VI-lärarna får en inblick i de teoretiska kursernas innehåll och upplägg.

Sammantaget innebär det att studenter som läser den verksamhetsintegrerade profilen, jämfört med studenter på en ordinarie lärarutbildning, genomför dubbelt så mycket tid i skolverksamheten. Här får studenterna möjlighet att på ett handfast sätt utveckla yrkeskunnande och kompetens för att bli en riktigt bra lärare.

Tre olika inriktningar:

  • Inriktning fritidshem/verksamhetsintegrerad profil, 180 hp, 3 år.
  • Inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3/verksamhetsintegrerad profil, 240 hp, 4 år.
  • Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6/verksamhetsintegrerad profil, 240 hp, 4 år.

De studenter som söker till Värnamo läser sina teoretiska kurser på Linnéuniversitetet.
Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt VI-dagar genomförs i Värnamo.
Det är också möjligt att vid egna studier sitta Campus Värnamos lokaler i Gummifabriken.

Här finns mer information om utbildningen och inriktningarna.

Programmets verksamhetsintegrerade profil innebär många fördelar och du får vara ute i verksamheten och känna på det med en gång

Sofia Edman, tidigare student grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskurs 1–3.

Kontaktpersoner

Campus Värnamo, Jennie Berggren, 0370-37 79 94, jennie.berggren@varnamo.se
Värnamo kommun, Helene Kristins, 0370-37 80 61, helene.kristins@edu.varnamo.se
Linnéuniversitetet, Jörgen Fors, 0470-70 86 28, jorgen.fors@lnu.se

Skriv ut sidan