Ny treårig högskoleutbildning till Värnamo!

En av dagens och framtidens viktigaste utmaningar är att planera för en utveckling av långsiktigt hållbara samhällen. Hösten 2024 startar den treåriga högskoleutbildningen Tillämpad Samhällsplanering i samarbete med Högskolan Väst.

Utbildningen har sin grund i lantmäteriutbildningen men moderniserats och är nu mer riktat mot projektledning. Behovet av denna yrkeskategori är stor bland kommuner och lantmäteriet. Ansökan öppnar från mitten av mars. Läs mer om utbildningen här.

Det är en stor nyhet att denna högskoleutbildning startar upp! Upplägget är en frukt av projektet ”Den digitala Noden” som Campus Värnamo genomförde tillsammans med Högskolan Väst, Jönköping University och Högskolan i Gävle. Detta tillsammans med de hybrida Norhedssalarna som ger goda tekniska förutsättningar gör att utbildningen kan erbjudas på plats i Värnamo, Västervik och Skellefteå med sändning från Högskolan Väst.

Lars-Uno Åkesson, Kompetensakademiansvarig på Campus Värnamo.

Röster från arbetsgivare

”Samhällsbyggnadssektorn har ett fortsatt behov av kompetent arbetskraft. Hållbarhetsfrågor har glädjande nog fått ett allt större utrymme inom sektorn under det senaste decenniet vilket gör att behovet av arbetskraft troligtvis blir större.”
Magnus Sjöberg, Mark- och Exploateringschef, Halmstads kommun

”För Värnamo kommuns del är det oerhört glädjande att vi får den här typen av utbildning till Campus Värnamo och Småland.Under många år har det varit väldigt svårt att rekrytera nya medarbetare med fastighetsjuridisk- och projektledarkompetens.
De utbildningar som hittills har funnits är mestadels koncentrerade till storstadsregionerna och de flesta av studenterna väljer naturligt att stanna kvar där efter avslutad utbildning.
Nu får vi en utbildning som är lokaliserad här hos oss i hjärtat av Småland och vi ser med tillförsikt framemot den nya utbildningen på Campus Värnamo.

Förhoppningsvis är detta något som kommer att gynna både Värnamo kommun men också hela regionen, Småland-Halland i vår framtida kompetensförsörjning, behovet är stort och det finns ett flertal olika tänkbara arbetsgivare, såsom kommuner, lantmäteriet och privata byggbolag”
Jan Lindeberg, Enhetschef Mark, exploatering och hållbar utveckling, Värnamo kommun

Välkommen med din ansökan 15 mars!

Skriv ut sidan