Ny kortkurs - Design för additiv tillverkning

Campus Värnamo har beviljats en ny kortkurs inom yrkeshögskolan, Design för additiv tillverkning. Design för additiv tillverkning är något för dig som vill bygga på dina kunskaper om design och konstruktion för 3D-printing. En kortkurs som ges via distans på halvfart och som är framtagen specifikt för att du ska kunna arbeta samtidigt.

Fantastiskt kul att Campus Värnamo kan fortsätta bidra med kompetens inom 3D-print. En tillverkningsteknik i stark tillväxt och utveckling där några av fördelarna är mindre materialåtgång, kortare tid till marknaden för nya produkter, lätta och hållbara konstruktioner samt att former kan tillverkas i princip utan begränsningar. För det krävs kompetens om designprinciper och konstruktion för 3D-print vilket den här kortkursen ger.

Niclas Stensson, Campus Värnamo

Design för additiv tillverkning - ny kortkurs inom YH

Design för additiv tillverkning är en flexibel kortkurs inom yrkeshögskolan som ges på distans och på halvfart över 10 veckor. Kursen starar i november och ansökan öppnar i september. Design för additiv tillverkning är en kortkurs för dig som vill bygga på dina kunskaper om design och konstruktion för 3D-printing med polymera material. Kortkursen är framtagen specifikt för att du ska kunna arbeta samtidigt och kommer att ha ett flexibelt upplägg.

Kursen syftar till bygga kompetens för att konstruera och utföra redesign för kvalitativ och hållbar 3D-printing, i det ingår även att kunna välja printteknik och välja material för 3D-printing. Läs mer om utbildningen på vår sida Design för additiv tillverkning.

Ansvarig utbildningsanordnare är Tekniska högskolan i Jönköping och Campus Värnamo ansvarar för genomförandet.

Frågor om kortkursen besvaras av

Niclas Stensson

Niclas Stensson
Utvecklingsstrateg
Kompetensutveckling för näringslivet

Skriv ut sidan