Mål- och budgetdag

De medverkande kunde följa konferensen via tv i vårt tillfälliga ”Greenroom” så de var väl förberedda inför sin tur.

Tisdag 19 januari körde vi mål- och budgetdag i digital form åt Värnamo kommun.

Nämndsordförandena och förvaltningscheferna hade två veckor före spelat in sina dragningar så politikerna kunde sätta sig in i verksamheterna och idag genomförde vi själva mål och budgetdagen med möjlighet att ställa frågor via Mentimeter. ”Flipped classroom”.

För att hålla ner antalet personer på plats fick de som väntade på sin tur hålla till i studentmatsalen som vårt tillfälliga Greenroom.

Fredrik Wallström, Tf förvaltningschef Medborgarförvaltningen och Johan Grahn, TF förvaltningschef Barn och Utbildningsförvaltningen föredrar uppföljningen av förra årets mål och budgetdag. Campus Värnamo och VKIAB stod för tekniken.

Vi tackar för förtroendet och hoppas alla var nöjda med dagen. Det var vi!

Lars-Uno Åkesson, kompetensakademiansvarig Campus Värnamo

Skriv ut sidan