Lyckat projekt avslutat - lär av erfarenheter

Campus Värnamo har nu avslutat sitt första ESF-projekt. Ett mycket lyckat projekt med stort intresse hos industriföretagen som fick avslutas i förtid för att projektmålen var uppfyllda. Här kan du ta del av resultatet samt film från livestreamingen av spridningskonferensen den 24 november.

Flera färska rapporter visar att kompetensbristen utgör en av de största utmaningarna för våra industriföretag. Underleverantörsbarometern för 2022 Q3/Q4 från Sinf visar att över hälften av företagen har problem att hitta rätt kompetens. Undersökningar från både Teknikföretagen och Tillväxtverket bekräftar samma bild – många företag har svårigheter att hitta rätt kompetens vilket får stora konsekvenser för exempelvis tillväxten.

Campus Värnamo arbetar med flera stora initiativ för att minska kompetensgapet, bland annat genom vår satsning Partnerskapet och olika ESF-projekt. Kompetensutveckling Småland är det ESF-projekt som pågått sedan januari 2021 och som nu avslutas.

123 företag och över 1800 deltagare

Under spridningskonferensen den 24:e november fick vi bland annat ta del av WSP:s slututvärdering av projektet. Utvärderingen som grundar sig på både statistik och intervjuer under projektets gång visar att projektet har varit mycket uppskattat bland de 123 företagen och över 1800 personer som deltagit i projektet! Antalet företag och unika deltagare är för övrigt en bra bit över vårt ursprungliga mål och nåddes långt före projektets slut. Fantastiskt roligt!

Utbildningsinsatserna anses har skapat ett stort värde för företagen som nämner att de märker ett högre engagemang från medarbetarna och ökad effektivitet i det dagliga arbetet. Hela 93% (!) av de anställda som genomgått utbildningarna menar att kursen varit till nytta för dem!

Vi har alltid tyckt det varit viktig på företaget med utbildningar, men nu vet även de anställda att det är viktigt och vill gå – och det gör ju en gigantisk skillnad i resultatet av att ha gått en utbildning.

Citat från företag i samband med utvärderingen gjord av WSP

Ögonöppnare - vi fortsätter

Ett annat glädjande resultat av projektet är att både deltagande företag och dess anställda har fått upp ögonen för kompetensutveckling och många menar att de har en mycket mer positiv bild av kompetensutveckling och ser nu vilken skillnad dessa insatser gör! Det märker vi för övrigt i vårt andra pågående projekt, React EU Kompetensutveckling Småland, där över 300 deltagare sedan september redan medverkat i någon av våra utbildningsinsatser!

Det stora intresset bland våra företag bekräftar att vi bidrar till att minska kompetensgapet! Under våren fortsätter vi därför vårt arbete att utveckla och bredda vårt utbud av utbildningar mot industrin för att möta industrins behov.

Mer information om våra projekt och aktuella utbildningar hittar du på sidan Kompetensutveckling Småland.

Dina frågor besvaras av

Tobias Lundquist

Tobias Lundquist
Projektledare
Kompetensutveckling Småland+ och
ansvarig Partnerskapet

Skriv ut sidan