Lars-Uno är ny ordförande för Nitus!

Campus Värnamos Lars-Uno Åkesson är ny ordförande för Nitus.

I onsdags blev Campus Värnamos kompetensakademinansvarige Lars-Uno Åkesson ny ordförande för Nitus, den landsomfattande föreningen för kommunala lärcentra i Sverige.

Lars-Uno har suttit i styrelsen i två år och blev nu vald till ordförande på ett år. Nitus har sedan länge jobbat för att fler ska få tillgång till högre utbildning.

Om Nitus

Nitus är en ideell förening som startade 1996 i Söderhamn och har i dagsläget ca 100 medlemmar. Nitus är ett nätverk där medlemmarna tillsammans utgör verksamheten.
Inom nätverket arbetar de för att påverka Lärosäten och Yrkeshögskolor för att tillgängliggöra eftergymnasial utbildning i hela landet via Nitus Lärcentra.

Vad jobbar Nitus för?

Nitus jobbar för att möjliggöra eftergymnasial utbildning och skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning för individ och samhälle i hela landet.

Vad är ett Nitus lärcentrum?

Campus Värnamo är ett Nitus Lärcentrum som är en mötesplats för studerande inom eftergymnasiala studier med tillgång till lämplig teknik (WiFi, datorer, konferensutrustning), studieplatser och att skriva tentamen enligt lärosätens/utbildningsanordnares krav. Det finns en utsedd kontaktperson mot student, Nitus och lärosäten/utbildningsanordnare.
Vad ett Lärcentrum fokuserar på och erbjuder, utöver det, är upp till varje kommun att bestämma.

Länk till Nitus hemsida.

Skriv ut sidan