Lars-Uno Åkesson omvald som Nitus ordförande

Campus Värnamos Lars-Uno Åkesson har fått förnyat förtroende som ordförande för NITUS.

Nitus vårstämma var i år 3-4 maj på Campus Nyköping. På stämman omvaldes Lars-Uno Åkesson, Kompetensakademiansvarig på Campus Värnamo som Nitus ordförande.

Nitus är en ideell förening som startade 1996 i Söderhamn och har i dagsläget ca 100 medlemmar. Nitus jobbar för att möjliggöra eftergymnasial utbildning och skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning för individ och samhälle i hela landet. Nitus är ett nätverk där medlemmarna tillsammans utgör verksamheten.

Mer information om NITUS finns på hemsidan.

Skriv ut sidan