Kompetenscoaching

Kompetenscoacher från vänster. Adam Svensson, Thomas Gustafsson, Joakim Wiedesheim, Maja Karlberg, Tobias Lundquist och Niclas Stensson.

Campus Värnamo och projketet Kompetensutveckling Småland+ kommer att växla upp för stödja företagen i sitt arbete med strategisk kompetensförsörjning. Sex stycken kompetenscoacher är redo.

Nytt under våren i projektet Kompetensutveckling Småland + är att företagen kommer att få kompetenscoaching med syftet att utveckla företagets arbete med strategisk kompetensförsörjning. På fotot ser du projektets alla kompetenscoacher som kommer ta kontakt med företagen i projektet. Kompetensutveckling Småland+, som medfinansieras av Europeiska socialfonden, erbjuder på bred front kompetenscoaching. Företag som vill fortsätta att utvecklas kan göra det med Partnerskapets kompetencoach som även samordnar behov och kvalitetssäkrar genomförandet.

Det är full fart i projektet Kompetensutveckling Småland+ och det är nu över 115 företag anslutna. Vårens utbildningar och information om projektet kan du läsa mer om på sidan kompetensutvecklingsmåland.se.

Mer om Campus Värnamos partnerskap med industrin kan du läsa på sidan Partnerskap.

Att bli mer strategisk kring kompetensförsörjning och kompetensutveckling tjänar både branschen, företaget och medarbetaren på.

Niclas Stensson, ansvarig näringslivssamverkan Campus Värnamo

Skriv ut sidan