Klartecken för tre yrkeshögskoleutbildningar

Energieffektivisering, hållbarhet, automation, maskininlärning, hälsofrämjande arbete och välfärdsteknik. Det är ämnen i yrkeshögskoleutbildningarna Fastighetsingenjör, Produktionsutveckling respektive Specialistundersköterska. Tre utbildningar som Myndigheten för Yrkeshögskolan idag den 19 januari har beviljat statsbidrag till. Samtliga utbildningar startar till hösten.

Är både stolt och glad att Campus Värnamo fortsätter att få fler yrkeshögskoleansökningar beviljade än riket och kan erbjuda behovsstyrd utbildning till regionen.

Niclas Stensson, utvecklingsstrateg hos Campus Värnamo

Fortsätter med nytt innehåll

Fastighetsingenjör och Produktionsutveckling är båda två yrkeshögskoleutbildningar som Campus Värnamo bedrivit under många år med Tekniska högskolan i Jönköping som huvudman. Båda utbildningarna har fått förnyat förtroende att fortsätta ytterligare tre utbildningsomgångar. Det är nytt och utvecklat innehåll i båda utbildingarna. En nyhet i Produktionsutveckling är digitalisering och AI, allt för att stödja den utveckling inom automation som pågår för fullt inom industrin.

En stor del av vår produktion är automatiserad och för att kunna fortsätta utveckla detta är det väldigt viktigt att ha utbildad personal på plats.

Mateo Condric, Thule Sweden AB

En nyhet inom Produktionsutveckling är vidare att den kommer att genomföras i samarbete med Campus Ljungby, Epic i Växjö och Yrkeshögskolan Jönköping.

Ny utbildning

En helt ny utbildning är Specialistundersköterska – äldre och välfärdsteknik. Det är en utbildning på två år som går på halvfart och som ges på distans med träffar i Värnamo, Oskarshamn eller Vimmerby. Det är vår samarbetspartner Nova i Oskarshamn som är ansvarig utbildningsanordnare. Det finns ett stort behov av att införa välfärdsteknik inom omsorgen vilket kan ses både som ett stort stöd och en stor utmaning och som kräver fördjupad kunskap hos undersköterskor.

Samtliga utbildningar startar till hösten och du hittar mer information och intresseanmälan på sidan Utbildning.

Frågor besvaras av

Niclas Stensson

Niclas Stensson
Utvecklingsstrateg
Kompetensutveckling för näringslivet

Skriv ut sidan