JTH:s julkonferens på Campus Värnamo

Bild på personal från Jönköpings Tekniska högskola.

Fr v: Linda Bergqvist, Samverkansansvarig, Ingrid Wadskog, VD, Gunnar Gunnarsson, Operativ chef, Magnus Hofwing, Avdelningschef Avdelningen för logistik och verksamhetsledning samt Annika Gustafsson, VD-sekreterare

Campus Värnamo, i samarbete med VKIAB (Gummifabriken), fick även i år vara med och arrangera Tekniska högskolan i Jönköpings (JTH) julkonferens, denna gång i digital form.

Konferensen sändes som videokonferens med cirka 120 deltagare och den byggdes upp som en julkalender med luckor som öppnades efterhand och bakom luckorna fanns ibland en film från de olika verksamheterna och ibland en deltagare live via länk.

Bild på VD Ingrid Wadskog

VD Ingrid Wadskog

Det känns väldigt bra att fördjupa samarbetet med Jönköping University och erbjuda digital hjälp och stöd. En del av den kommande ”digitala noden” som vi arbetar med att utveckla. Ska man sända en konferens är det en helt annan pedagogik än när man kör den på plats

Lars-Uno Åkesson, kompetensakademiansvarig Campus Värnamo

På bilden är VD Ingrid Wadskog och Operativ chef Gunnar Gunnarsson

VD Ingrid Wadskog och Operativ chef Gunnar Gunnarsson

Vi önskar alla på Tekniska högskolan i Jönköping en riktigt god jul och gott nytt år!

Skriv ut sidan