Hög kvalitet i utbildningen Webbutvecklare .NET

Bildtext

Myndigheten för yrkeshögskola har gjort en kvalitetsgranskning av utbildningen Webbutvecklare .NET som startade hösten 2019

Utbildningen har tidigare skett på plats på Campus Värnamo, och detta är den första utbildningsomgången som går på distans. Tolv olika områden, såsom kvalitet, ledningsgrupp, lärande, lärare, arbetslivsanknytning, LIA (Lärande i Arbete) och värdegrund, granskas. Vi är mycket stolta över att ”myndigheten bedömer att utbildningen i hög grad uppfyller myndighetens fastställda kvalitetskriterier och har hög kvalitet”.

Myndigheten bedömer att utbildningen i hög grad uppfyller myndighetens fastställda kvalitetskriterier och har hög kvalitet.

Myndigheten för yrkeshögskolans omdöme om Webbutvecklare . NET

Särskilt intresserade var myndigheten av vårt arbete med distansupplägget. Detta har lett till att antalet sökande har ökat från ca 20 per år till över 200. Huvudläraren för utbildningen Martin Elvin har tillsammans med Björn Vindemarker på Tekniska Högskolan i Jönköping berättat om distansupplägget i lärplattformen Canvas i ett PED-talk arrangerat av Jönköping University.

Skriv ut sidan