Framgångsrikt projket avslutat

Projektet REACT-EU Kompetensutveckling Småland har avslutats och varit mycket framgångsrikt! Campus Värnamo tackar alla deltagare och företag för det varma mottagandet projektet har fått! Här kan du läsa mer om projektet och se en film från en livesändning där projketledare Tobias Lundqvist berätta om resultatet.

Campus Värnamo har precis avslutat, det av Europiska socialfonden finansierade, projektet REACT-EU Kompetensutveckling Småland. I projketet genomfördes totalt 178 utbildningar med över 1600 deltagare. Det en visar på ett stort intresset och engagemang för kompetensutveckling i vår region.

Sedan 2021 har över 4000 personer deltagit i våra kompetensutvecklingsaktiviteter. Responsen från deltagare och företag har varit mycket positiv, och det råder ingen tvekan om att insatserna verkligen gjort skillnad. Vår analys visar att kvaliteten på utbildningarna har hållit hög nivå och många företag menar att nu ser de värdet av att satsa på kompetensutveckling hos de anställda. Det är mycket glädjande!

Vår analys visar att kvaliteten på utbildningarna har hållit hög nivå och många företag menar att nu ser de värdet av att satsa på kompetensutveckling hos de anställda.

Tobias Lundqvist, projektledare Campus Värnamo

Vad händer nu?

Nu blickar vi på Campus Värnamo framåt och fortsätter vårt arbete med att planera för hösten med att identifiera och analysera behoven hos våra partnerföretag för att kunna erbjuda ännu mer skräddarsydd kompetensutveckling.

Campus Värnamo har skickat in en ansökan till Europeiska Socialfonden (ESF) för att starta ett nytt projekt till hösten. Oavsett besked från ESF så kommer vi naturligtvis fortsätta vår viktiga verksamhet, där vi främjar kompetensutveckling och tillväxt i regionen. Det innebär att vi kommer att erbjuda flera utbildningar kommande höst!

Faktaruta – Kompetensutveckling Småland

  • Fler än 120 företag i Jönköpings- och Kronobergs län har deltagit
  • 4000 deltagare totalt
  • Över 400 utbildningar
  • 30% kvinnor av deltagarna
  • Över 97% av deltagarna har varit nöjda eller mycket nöjda med utbildningarna
  • Stort intresse bland företagen kring fler kompetenshöjande insatser.
  • Fler utbildningar kommer finnas under hösten!
EU-flagga med texten Europeiska socialfonden under.

Projektet är finansierad av Europeiska socialfonden.

Skriv ut sidan