Föreläsning: Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Dagens föreläsare Jakob Carlander. Jakob är legitimerad psykoterapeut, handledare och författare.

Idag arrangerade Campus Värnamo en föreläsning i Auditoriet i Gummifabriken om rättshaveristiskt beteende. Drygt 70 presoner var på plats, med gott om plats mellan sig, och 14 personer kopplade upp sig på distans.
Föreläsningen var tänkt att enbart vara på plats men vi ställde snabbt om till ett hybridevent för att lösa den nya situationen med avhopp på grund av sjukdom.

Ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig som återkommande anklagelser, stark misstänksamhet, ständiga brev och telefonsamtal, inspelade samtal, utagerande på sociala media, många överklaganden eller krav som ligger bortom all rimlighet.

Föreläsningen beskev hur ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig på en arbetsplats och hos en myndighet. Och vad är det som orsakar det hos en individ? Deltagarna fick med sig redskap för hur man kan hantera dessa komplicerade möten på ett sätt som lugnar den man möter. Föreläsningen tar också upp gränssättning samt juridiska och etiska perspektiv.

Ovan är ett exempel på rättshaveristiskt beteende. Personer med beteendet uttrycker sig ofta nedvärderande om motparten, de anser sig veta bättre och ha mer kompetens inom området än den de har kontakt med.

Människor med beteendet är ett stort men ofta förbisett samhällsproblem. De slukar massor av tid, framför allt inom offentlig sektor, och blir i sin kamp en prövning för andra. Själva ser de sig som offer med rätt att föra kampen för sin sak vidare till varje pris.

Det är du som måste förändra,
förvänta inte att den andre gör det

Jakob Carlander, föreläsare

Lars-Uno Åkesson och Peo Nordmark från Campus Värnamo höll i trådarna under dagen. Lars-Uno satt vid teknikbordet och hade full koll på kablar och knappar och såg till att alla hörde och såg bra oavsett om man var i Auditoriet eller hemma framför skärmen.

Skriv ut sidan