Finansiering beviljad för Kompetensutveckling Småland

Campus Värnamo har beviljats finansiering av Europeiska socialfonden för projektet Kompetensutveckling Småland. Det är med stor glädje och stolthet som Campus Värnamo kan fortsätta att erbjuda kostnadseffektiv utbildning till tillverkningsindustrin de kommande två åren, säger verksamhetschef Enikö Olsson.

Torsdagen den 17 december fick vi på Campus Värnamo meddelande om att projektet Kompetensutveckling Småland beviljats med finansiering på cirka nio miljoner kronor. Vi på Campus Värnamo ser nu fram emot att bidra till att stärka industrins konkurrenskraft genom kompetensutveckling de kommande två åren.

Vilken fin julklapp till industrin och dess medarbetare i Småland. Fantastiskt roligt att vårt arbete med Partnerskapet och de kostnadsfria utbildningarna för industrin nu kan utvecklas och fortsätta bidra till människor och företags utveckling och tillväxt.

Niclas Stensson, utvecklingsstrateg och ansvarig för näringslivssamverkan

Kompetensutveckling Småland är ett tvåårigt projekt som riktar sig till tillverkningsindustrin och dess leverantörer i Jönköpings och Kronobergs län. Målet är att ca 1600 personer från ca 100 företag ska ha genomgått behovsstyrd kompetensutveckling under perioden. De genomförda insatserna ska bidra till både högre kompetensnivå hos de anställda och företaget samt öka den småländska industrins konkurrenskraft.

Skriv ut sidan