Digitalisera eller dö - presentationer

Digitalisera eller dö, det var temat för mötesplats industri som genomfördes den 22 maj. Arragerades denna gång tillsammans med Teknikföretagen. Här kan du ta del av presentationerna.

Alla kan vi konstatera att det kan vara svårt men samtidigt värdeskapande med digitalisering inom industrin. Utveckling går fort men samtidigt långsamt, vi vill mycket. Här kan du ta del av presentationerna från Mötesplats industri den 22 maj.

Program och länkar till presentationer

9.00 Välkommen och introduktion

Du hälsas varmt välkommen, får en kort introduktion till förmiddagen samt praktisk information under ledning av dagens moderator.

Ladda ner presentationen - innehåller aktuell info för industrin och dess digitalisering >>
Niclas Stensson, utvecklingsstrateg och näringslivsansvarig Campus Värnamo

9.10 Digitalisera eller dö -
AI, cyberattacker och behovet av att digitalisera

Digital teknik är framtiden. Men det uppfattas också dyrt och komplicerat. Så hur digitalt mogen är idag företagen inom industrin? Varför är AI intressant och relevant? Vad är det som hindrar företagens digitalisering? Varför drabbas företag i ökad utsträckning av cyberattacker och vilka står bakom attackerna?

Här får du ta del av en guidning i dessa och närliggande genom en bild av läget på digitaliseringsfronten hos företag inom industrin 2024. Fokus kommer vara på vilka digitala tekniker som används, hur AI introducerats i företagen, vilka digitala områden som pekas ut som särskilt betydelsefulla för framtidens konkurrenskraft samt varför mindre och mellanstora företag är utpekade måltavlor för cyberattacker.

Ladda ner Patriks presentation med intressant fakta >>
Patrik Sandgren, näringspolitisk expert inom digitalisering hos Teknikföretagen

9.40 Digitalisera och överlev – AI som ger affärsnytta

En föreläsningen om hur AI kan bidra till ökad affärsnytta genom konkreta exempel. Här kommer du också få information om hur du kan starta företagets AI-resa eller för den delen utveckla den vidare genom projektet AI Readiness.

Ladda ner Petrus presentation med flera konkreta exempel på AI-tillämpningar >>
Petrus Ekbladh, affärsutvecklare med fokus på AI hos Science Park

10.00 Digitaliserat och överlevt -
Samtal med företagare om deras erfarenheter

Ett samtal och en frågestund kring Gnosjö Automatsvarvnings digitalisering och erfarenheter kring det.
Linda Fransson, VD Gnosjö Automatsvarvning AB

10.20 Summering och avslutning

En summering av förmiddagen samt utvärdering under ledning av dagens moderator.

10.30 Slut

Skriv ut sidan