Coronatider - lyckad utbildningssatsning

När vi på Campus Värnamo summerar den behovsstyrda kostnadsfria utbildningssatsningen Coronatider kan vi konstatera att deltagarna är nöjda och det blev mycket mer genomfört än vad vi vågade hoppas på. Det som gjorde satsningen möjlig var ett bra samarbete och samverkan, säger Niclas Stensson utvecklingsstrateg på Campus Värnamo.

Utbildning vet vi från tidigare lågkonjunkturer är bra för att bland annat behålla kompetent personal kvar på företaget, för att höja kompetensen och inte minst för att minska stress och oro hos medarbetare. Där var därför viktigt att snabbt få igång utbildningsatsningen.

Under perioden maj 2020 till och med mars 2021 har Campus Värnamo genomfört utbildningssatsningen Coronatider. Det har totalt genomförts 132 utbildningar där majoriteten har varit online. Utbildningarna har totalt haft 1439 deltagare från 174 olika företag.

Deltagarna är nöjda visar utvärderingarna från utbildningarna. Till exempel säger 97% av deltagarna att utbildningen de har gått har gett dem nytta i arbetet.

  • Antal genomföra utbildningar: 132 utbildningar
  • Antal inställda utbildningar: 0 stycken
  • Antal deltagare: 1439 deltagare
  • Antal deltagande företag: 174 företag

Sammanställning av deltagarnas utvärdering. Antal procent som satt tre eller fyra på en fyragradig skala.

  • Andel som är ”nöjda med dagen som helhet”: 99% (mål 97%)
  • Andel som anser att utbildningen är ”väl använd tid”: 99% (mål 97%)
  • Andel som anser att kunskapen från utbildningen ger ”nytta i arbetet”: 97% (mål 97%)

Att satsningen blev så lyckad är tack vare ett bra samarbete och samverkan i allt från behovsinventering och planering till leverans och uppföljning. Tack alla medarbetare på Campus Värnamo samt leverantörer och finansiärer. Tillsammans gör vi det möjligt.

Niclas Stensson, utvecklingsstrateg Campus Värnamo

Satsningen inleddes med att 180 företag i Gnosjöregionen ringdes upp i slutat av april 2020 för att lyssna av hur pandemin hade drabbat dem och om de hade något kompetensutvecklingsbehov som vi kunde hjälpa dem med. Ett arbete som genomfördes tillsammans med Värnamo Näringsliv AB och utvecklingsavdelningen på Värnamo kommun.

Det var Värnamo kommun som finansierade satsningen inledningsvis, där efter har Business Gnosjöregion AB och Region Jönköpings län bidragit.

Frågor besvaras av

Niclas Stensson

Niclas Stensson
Utvecklingsstrateg
Kompetensutveckling för näringslivet

Skriv ut sidan