• Startsida
  • / Nyheter
  • / Campus Värnamo erbjuder kompetensutveckling för industrin och dess leverantörer i ytterligare tre år!

Campus Värnamo erbjuder kompetensutveckling för industrin och dess leverantörer i ytterligare tre år!

Campus Värnamo kan stolt meddela att vi har beviljats möjlighet att fortsätta driva kompetensutveckling genom ett nytt projekt som till stor del finansieras av Europeiska socialfonden (ESF). Projekt Kompetensutveckling Småland+ blir en fortsättning på de framgångsrika kompetensutvecklingsinsatser som vi har genomfört under de senaste åren.

Kompetensutveckling Småland+ kommer att startas under hösten och pågå fram till sommaren 2026. Det är en spännande resa vi ser fram emot, där vi kommer att fortsätta erbjuda högkvalitativ kompetensutveckling till individer och företag inom vår region. Genom att stärka och utveckla kompetensen hos våra deltagare strävar vi efter att främja tillväxt, innovation och hållbarhet i näringslivet.

Projektet ger oss en fantastisk möjlighet att ytterligare stärka och utveckla våra erbjudanden till tillverkningsindustrin och dess leverantörer i Jönköpings och Kronobergs län. Vi räknar med att engagera runt 100 företag i regionen och vårt mål är att erbjuda behovsstyrda utbildningsinsatser till minst 1800 unika deltagare.

Så här säger Tobias Lundquist, projektledare hos Campus Värnamo:

Det här blir en riktigt bra sommarpresent till medarbetarna inom tillverkningsindustrin och dess leverantörer. Fantastiskt roligt att vårt arbete med Partnerskapet och tidigare projekt kan fortsätta att bidra till människor och företags utveckling och tillväxt.

Campus Värnamo kommer att använda denna möjlighet till att expandera och diversifiera utbudet till företagen och dess anställda. Vi kommer att fokusera på att erbjuda kurser och utbildningar inom områden där det finns ett ökande behov av specialiserad kompetens, och därmed bidra till att stärka regionens konkurrenskraft på den globala marknaden. En tydlig inriktning på projektet är exempelvis att erbjuda kurser inom grön omställning, hållbar digitalisering och automatisering.

Tack vare stödet från ESF kan vi nu fortsätta erbjuda skräddarsydda utbildningsinsatser och utveckla samarbeten med företag för att möta deras specifika behov och utmaningar. Nytt i det här projektet är att samtidigt som vi erbjuder kostnadsfria behovsstyrda utbildningar och kan bidra till kunskap inom strategisk kompetensplanering och utveckling.

Tobias Lundquist, ansvarig projektledare för projektet

Vi ser fram emot att samarbeta med företag, organisationer och deltagare i projektet Kompetensutveckling Småland+ och tillsammans skapa en framtid med ökade möjligheter och framgångar för alla inblandade parter.

Skriv ut sidan