Avgiftsfri kompetensutveckling - verktygsteknik

En svartvit bild på ett formsprutningsverktyg som används i en en formsprutningsmaskin för att tillverka plastdetaljer.

Välkommen till avgiftsfri kompetensutveckling inom verktygsteknik som ges under läsåret 2023-24. Kurserna är del av yrkeshögskoleutbildningen Verktygsteknik och ges på det som kallas kurs på tom plats. Här kan du läsa mer om respektiv kurs och när de ges. Antalet platser är begränsade så anmäl dig idag.

Avgiftsfria kurser inom Verktygsteknik

Här under finns information och länk till anmälan för de avgiftsfria verktygsteknikkurserna. Kurserna är lämpade som kompetensutveckling och är framtagna för att kunna kombineras med arbete. Upplägget är att teorin ges på distans och de praktiska momenten ges koncentrerat på plats i Värnamo med omnejd.

Dina frågor besvaras av utbildningsledare Emeli Hellström. Hennes kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Underhåll och svetsning, 25 Yhp

2023-08-28 - 2023-10-15

Kursen syftar till att ge grundläggande färdigheter i att utföra de vanligast förekommande momenten för verktygsunderhåll. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna välja rätt metod och material för underhåll, inklusive svetsning, samt utföra momenten på ett säkert sätt med avseende på kvalitet, hälsa och miljö.

Distans med träff vecka 38 hösten 2023. Övrig undervisning delges/sker via lärplattformen. 35 timmar i veckan, varav 1 timme digital avstämning med lärare/vecka.

Sista ansökningsdag: 2023-08-21. Anmäl dig på ju.se på sidan underhåll och svetsning.

Materialkunskap - Polymerer, 25 Yhp

2023-10-16 - 2023-12-03

Kursen syftar till att ge färdigheter i att analysera produktionsmetoder och verktygsval för givna polymera material och produkter. Kursen syftar också till att ge kunskaper om vanligt förekommande polymera material inom industriproduktion med koppling till verktygstillverkning och reparation samt kvalitet och hållbarhet.

Distans med träff vecka 44 hösten 2023. Övrig undervisning delges/sker via lärplattformen. 35 timmar i veckan, varav 1 timme digital avstämning med lärare/vecka. Ges på engelska.

Sista ansökningsdag: 2023-10-09. Anmäl öppnar inom kort på ju.se på sidan korta YH-utbildningar.

Verktygskonstruktion - Produktion 25 Yhp

2023-12-04 - 2024-01-14

Kursen syftar till att ge färdigheter i solidmodellering samt sammanställningar för verktygskonstruktion. Kursen syftar också till att ge den studerande specialiserade kunskaper om verktygskonstruktionsprocessen samt kopplingen mellan verktygskonstruktion och en kvalitetssäkrad och hållbar produktion.

Distans med träff vecka 49 hösten 2023 och vecka 2 våren 2024. Övrig undervisning delges/sker via lärplattformen.

35 timmar i veckan, varav 1 timme digital avstämning med lärare/vecka.

Sista ansökningsdag: 2023-11-27. Anmäl öppnar inom kort på ju.se på sidan korta YH-utbildningar.

Verktygsteknik - fördjupning, 35 Yhp

2024-01-15 - 2024-04-21

Kursen syftar till att ge färdigheter i kontroll och underhåll av verktyg utifrån gällande regler och föreskrifter. Kursen syftar också till att ge färdigheter i att analysera och skapa underlag för verktygstillverkning för effektiv produktion med hänsyn till hälsa, miljö, säkerhet och kvalitetssäkring.

Distans med träff vecka 7 och vecka 14 våren 2024. Övrig undervisning delges/sker via lärplattformen. 20 timmar i veckan, varav 1 timme digital avstämning med lärare/vecka.

Sista ansökningsdag: 2024-01-08. Anmäl dig på ju.se på sidan verktygsteknik, fördjupning.

Verktygsteknik - additiv tillverkning, 15 Yhp

2024-04-22 - 2024-06-02

Kursen syftar till att ge färdigheter i 3D-modellering för 3D-printning/additiv tillverkning av verktygsdelar. Kursen syftar även till att ge kunskaper om vanligt förekommande tekniker, processer och säkerhet inom 3D-printning/additiv tillverkning samt kunskaper att göra en jämförelse med andra tillverkningsmetoder.

Distans med träff vecka 22 våren 2024. Övrig undervisning delges/sker via lärplattformen. 20 timmar i veckan, varav 1 timme digital avstämning med lärare/vecka.

Sista ansökningsdag: 2024-04-15. Anmäl dig på ju.se på sidan verktygsteknik, additiv tillverkning.

Din frågor om kurserna besvaras av

Skriv ut sidan