Validera mot yrkesrollerna Fastighetskötare eller Fastighetstekniker

13 augusti 2024 9:00 - 12:00 Online och/eller Teknikcenter i Värnamo

Välkommen till FAVAL och validering mot yrkesrollerna Fastighetskötare eller Fastighetstekniker som genomförs online eller i Värnamo den 13 augusti. Anmäl dig idag, dock senast 6 augusti.

Syfte med valideringen

Syftet är att erkänna och dokumentera din yrkeskompetens samt identifiera eventuellt kompetensutvecklingsbehov. FAVAL och valideringen är ett systematiskt sätt att arbeta med kompetensförsörjningsfrågor och kompetensutveckling för arbetsgivare.

Efter godkänd validering får du ett kompetensbevis för den yrkesrollen du har valt att validera mot.

Mer information om FAVAL kan du läsa på sidan Om FAVAL.

Målgrupp

Yrkesverksamma inom fastighetsbranschen som vill validera sin kunskap mot någon av yrkesrollerna Fastighetsskötare eller Fastighetstekniker.

Mer om yrkesrollerna finns att läsa på webbplatsen Fastighetsbranschen.nu.

Datum och plats

13 augusti klockan 9.00-12.00 online via Zoom eller i Värnamo för den teoretiska delen av valideringen.
Ytterligare ett tillfälle bokas efter återkoppling på den teoretiska delen för att genomföra den praktiska delen av valideringen. Vanligtvis cirka 9.00-15.00 i Teknikcenter i Värnamo.

Praktisk information får du i kallelsen som vi skickar ut några dagar innan.

Anmälan

Anmäl dig idag, dock senast 6 augusti.
Bindande anmälan.

Mer information om valideringen

Består av två delar en datorbaserad teoretisk del och en praktisk del. Här under ser du de olika stegen som ingår.

 • Förberedande samtal/möte med arbetsgivarens ledning (bokas efter anmälan)
 • Skriftlig information till medarbetare som ska genomföra validering
 • 3 h validering, teori
 • Återkoppling
 • 5 h validering, praktik (lunch ingår)
 • Personlig återkoppling, inkl resultat och ev utbildningsbehov, till medarbetare.
 • Återkoppling, inkl resultat och ev utbildningsplan, till arbetsgivarens ledning.

Läs mer om de olika ämnesområderna och valideringen mot rollen Fastighetsskötare på webbplatsen FAVAL.

Består av två delar en datorbaserad teoretisk del och en praktisk del. Här under ser du de olika stegen som ingår.

 • Förberedande samtal/möte med arbetsgivarens ledning (bokas efter anmälan)
 • Skriftlig information till medarbetare som ska genomföra validering
 • 3 h validering, teori
 • Återkoppling
 • 5 h validering, praktik (lunch ingår)
 • Personlig återkoppling, inkl resultat och ev utbildningsbehov, till medarbetare.
 • Återkoppling, inkl resultat och ev utbildningsplan, till arbetsgivarens ledning.

Läs mer om de olika ämnesområderna och valideringen mot rollen Fastighetstekniker på webbplatsen FAVAL.

Testledaren utfärdar kompetensbevis för den yrkesrollen du har valt att validera mot efter godkänt resultat på samtliga delar. Är inte alla delar i valideringen godkänt får du och din arbetsgivare en utbildningsplan. Därefter erbjuds utbildning och omvalidering.

Campus Värnamo kommer erbjuda utbildning för de moduler du och din arbetsgivare väljar att gå vidare med.

För att delta i en onlineutbildning behöver du som deltagare följande:

 • Dator och och tillgång till internet.
 • Bäst ljud blir det om du använder headset med mikrofon.

För att säkerställa legitimiteten i valideringen krävs något av följande vid de delar som genomförs online:

 • En extra webbkamera som visar samtliga deltagare för testledaren så hen kan övervaka allt på egen hand.
 • En lokal testövervakare på plats. Testövervakaren kan vara en anställd vid företaget/organisationen där testet genomförs och ska ha undertecknat en överenskommelse innan.

För dig som kommer att vara lokal testövervakare kalla vi till en genomgång som kommer att ske online via verktyget Zoom.

Campus Värnamo tar kontakt innan testet för mer information.

Minst fyra upp till max tolv deltagare för att valideringen ska kunna genomföras med hög kvalitet.

Mikael Karlund, testledare Campus Värnamo

Campus Värnamo är av Fastighetsbranschens utbildningsnämnd godkänt ackrediterat testcenter för FAVAL.

Ordinarie kostnad 8 000 kronor per deltagare exklusive moms för validering mot kompetensbevis. Faktureras i efterhand.

Vi tillämpar No Show-avgift vid utebliven närvaro eller avanmälan senare än 48 timmar innan aktivitetens starttid. Denna avgift är 1000 kronor exklusive moms

Fika och lunch ingår enligt beskrivning.

Anmälan till validering mot yrkesrollerna Fastighetskötare eller Fastighetstekniker den 13 augusti

Frågor besvaras av

Mikael Karlund

Mikael Karlund
Huvudlärare Fastighetsingenjör
Testledare FAVAL

Skriv ut sidan