Rädda klimatet - Bygg trähus

28 april 2022 18:00 - 19:00 Biblioteksscenen Stadsbiblioteket

Välkommen till en öppen föreläsning som genomförs på Biblioteksscenen i Gummifabriken den 28 april kl 18.00. Ingen föranmälan.

Bild på ett gammalt trähus

Föreläsningen kommer diskutera jämförelser mellan urbana och naturliga ekosystem samt mellan trähus och betonghus. Föreläsningen kommer slutligen att se vilka återvinningsmöjligheter som substrat- eller energiråvara det finns i samband med trähuskonstruktion och transporter med dess påverkan på träets livscykel.

Välkomna!

18.00 - ca 19.15

Öppen föreläsning på Biblioteksscenen i Gummifabriken i Värnamo med Teknologie doktor Michael Johansson och professor Torleif Bramryd, båda från Campus Helsingborg, Lunds universitet.

Föreläsare är Teknologie doktor Michael Johansson, och professor Torleif Bramryd, båda från Campus Helsingborg, Lunds universitet.

Jag svarar på dina frågor

Per-Olof Nordmark

Per-Olof Nordmark
Utbildningskoordinator, Syv

Skriv ut sidan