Värnamo kommuns logotyp

Hemtider för skolskjuts

Skolskjuts anordnas i anslutning till skolans ramtider. Ramtid är den tidpunkt då skoldagen normalt börjar respektive slutar. Inom skoldagen kan så kallade håltimmar förekomma. Dessa kan även påbörja eller avsluta skoldagen vilket gör att eleven kan få vänta på skolskjutsen till skoldagens slut.

Ramtider och tidtabell läsår 2019-2020

Bredaryds skola


Skolstart kl. 8.00

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Slutar

14.00

14.00

14.00

14.00

13.10


Skolskjuts hem

FLEXBUSS (1.1) (1.2) (1.3)

14.20

14.20

14.20

14.20

13.20

Skolskjuts hem Länstrafiken.

238

14.20

14.20

14.20

14.20

13.20

Övrigt.

*Åk 6 åker från Forsheda skola på Tisdagdagar kl. 15.15


Forsheda skola


Skolstart kl. 08.15

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Slutar

15.10

15.10

15.10

15.10

15.10


Skolskjuts hem

FLEXBUSS (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) (4.1)

15.15

15.15

15.15

15.15

15.15


Bergkvara (3.1)

15.15

15.15

15.15

15.15

15.15

Skolskjuts hem Länstrafiken.

202/238

15.15

15.15

15.15

15.15

15.15

Övrigt.

Kärda elever Slöjd


Hanahöjskolan


Skolstart 08.15

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Slutar

Åk F-6 13.40

Åk F-3 13.40

Åk F-6 13.40

Åk F-2 13.40

Åk F-6 13.40


Slutar


Åk 4-6 15.05


Åk 3-6 15.05Skolskjuts hem

FLEXBUSS (2.1)

(2.2) (2.3) (2.4)

13.50

13.50

13.50

13.50

13.50

Skolskjuts hem Länstrafiken.

202/238

15.15

15.15

15.15

15.15

15.15

Övrigt.

Samåker med

Forsheda skola, kolla tider


Kärda skola


Skolstart kl. 8.00

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Slutar

14.00

14.00

14.00

14.00

13.30


Skolskjuts hem

FLEXBUSS (4.1) (4.2)

14.10

14.10

14.10

14.10

14.10

Skolskjuts hem Länstrafiken.

Ingen länstrafik


Övrigt.

* Åk 6 åker från Forsheda skola på Tisdagdagar kl. 15.15


Hånger skola


Skolstart kl. 8.00

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Slutar

13.30

13.30

13.30

F-2 13.30 *

13.3013.30

14.30

13.30

å3-6 14.30*

13.30


Skolskjuts hem

FLEXBUSS (2.3) och Bergkvara (3.1)

13.40

14.40

13.40

14.40

13.40

Skolskjuts hem Länstrafiken

Ingen Länstrafik


Övrigt

*Samåker med Forsheda skola, kolla tider


Apladalsskolan


Skolstart kl. 8.00

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Slutar

15.30

15.30

15.30

14.20

14.20


Skolskjuts hem

FLEXBUSS (11.1) (13.1) Värnamo taxi 9.2

15.40

15.40

15.40

14.30

14.30

Skolskjuts hem Länstrafiken.

273 (Kronoberg länstrafik)

16.15

16.15

16.15

14.30

14.30


270

16.15

16.15

16.15.00

* 14.25

* 14.25

Övrigt

*Alternativ tid. 15.47

Enehagens skola


Skolstart kl. 8.00

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Slutar

14.10

14.10

14.10

14.10

13.00
Skolskjuts hem

FLEXBUSS (11.1) (12.1) (13.1)

14.15

14.15

14.15

14.25

13.15


Värnamo Taxi (9.1) (9.3)

14.15

14.15

14.15

14.25

13.15

Skolskjuts hem Länstrafiken.

Ingen länstrafik


Övrigt.

F-2 elever går till 13.00, sen på fritids tills skolskjuts kommer

Exposkolan


Skolstart kl. 8.00

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Slutar

14.00

14.00

14.00

15.00

13.00
Skolskjuts hem

FLEXBUSS (12.1) (11.1)

14.10

14.10

14.10

15.35

13.10


Värnamo Taxi (9.1)

14.05

14.05

14.05

15.05

14.05

Skolskjuts hem Länstrafiken.

Ingen länstrafik


Gröndalsskolan


Skolstart kl. 8.00

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Slutar

15.40

14.10

15.40

15.10

14.10
Skolskjuts hem

FLEXBUSS (10.1)

15.45

14.40

15.45

15.20

14.20


Norra Hult (7.1)

15.50

14.15

15.50

15.20

14.15


Värnamo Taxi (9.1)(9.2)

15.45

14.20

14.45

15.20

14.20

Skolskjuts hem Länstrafiken.

275

15.47

14.21

15.47

15.47

14.21

Mossleskolan


Skolstart 8.15.00

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Åk F-2 Slutar

13.15

13.15

13.15

13.15

13.15


Åk 3 Slutar

13.15

13.15

13.15

14.15

13.15


Åk 4-5 Slutar

14.15

14.15

14.15

14.15

13.15


Skolskjuts hem

FLEXBUSS (7.1)

13.20

13.20

13.20

13.20

13.20


(2 tider beroende på var elever bor och slutar)

14.20

14.20

14.20

14.20Värnamo Taxi (9.1) (9.4)


Skolskjuts hem Länstrafiken.

275

13.25 / 14.25

13.25 / 14.25

13.25 / 14.25

13.25 / 14.25

13.25 / 14.25

Rörstorpsskolan

Skolstart

Skolstart kl. 8.00

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Åk F-2 slutar

Åk F-2 slutar

13.00

13.00

13.00

13.00

13.00

Åk 3 slutar

Åk 3 slutar

13.00

13.00

13.00

14.00

13.00
Skolskjuts hem

FLEXBUSS (12.1) Ingen åker med Flexbuss för tillfälletVärnamo Taxi (9.1) Samåker med Exposkolan

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

Skolskjuts hem Länstrafiken.

Ingen länstrafik


Trälleborgsskolan

Skolstart

Skolstart kl. 8.15

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Skolstart

Åk F-2 slutar

13.15

13.15

13.15

13.15

13.15

Skolstart

Åk 3 slutar

13.15

14.30

13.15

13.15

13.15

Skolstart

Åk 4-5 slutar

14.30

14.30

14.30

14.30

13.30Skolskjuts hem

FLEXBUSS (10.1)

14.40

14.40

14.40

14.40

13.40


Värnamo Taxi (9.1)

14.50

14.50

14.50

14.50

13.45
Skolskjuts hem Länstrafiken.

Ingen länstrafik


Tånnö skola


Skolstart kl. 8.00

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Slutar

13.00

14.00

13.00

13.00

13.00
Skolskjuts hem

FLEXBUSS (8.2)

13.05

14.10

13.05

13.05

13.05


Värnamo Taxi (9.1)


Skolskjuts hem Länstrafiken.

Ingen länstrafik


Övrigt.

Åker med Värnamo Taxi morgon, Hem med Flexbuss


Fryele skola


Skolstart kl. 8.00

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Åk F-3 Slutar

13.15

13.15

13.15

13.15

13.15


Åk 4-5 Slutar

14.15

14.15

14.15

13.15

13.15

Skolskjuts hem

Kalrsson Buss (14.1) (14.2)

13.25

13.25

13.25

13.25

13.2514.25

14.25

14.25Skolskjuts hem Länstrafiken.

Ingen länstrafik


Bor skola


Skolstart kl. 8.30

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Slutar

15.20

15.20

15.20

15.20

15.20
Skolskjuts hem

FLEXBUSS (8.2) (13.1) (15.1) (15.2)

15.30

15.30

15.30

15.30

15.30

Skolskjuts hem Länstrafiken.

270

15.30

15.30

15.30

15.30

15.30

Övrigt.

Tisdag, Åk6 Gällaryd slutar 15.20 i Bor


Borbackaskolan


Skolstart kl. 8.30

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Slutar

13.30

13.30

/15.20*

13.30

/15.20*

13.30

13.30
Skolskjuts hem

FLEXBUSS (8.2) (13.1) (15.1) (15.2)

14.40

14.40

14.40

14.40

13.40

15.30

15.30

15.30

15.30

15.30

Skolskjuts hem Länstrafiken.

Ingen länstrafik


Övrigt.

Tisdag och Onsdag åker med Bor Åk 7-9


Gällaryds skola


Skolstart kl. 8.30

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Slutar

14.30

14.30

14.30

14.30

14.30
Skolskjuts hem

FLEXBUSS (8.2) (13.1) (15.1) (15.2)

14.40

14.40

14.40

14.40

14.40

Skolskjuts hem Länstrafiken.

Ingen länstrafik


Övrigt.

När åk 6 slutar 15.20 i Bor åker de hem med Flexbuss 15.30


Horda skola


Skolstart kl. 8.00

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Åk F-2 Slutar

13.15

13.15

13.15

13.15

13.15


Åk 3-6 Slutar

13.20

14.30

14.30

14.30
Skolskjuts hem

Bergkvara (16.1) (16.2)

13.30

14.40

14.40

14.40

13.30

Skolskjuts hem Länstrafiken.

Ingen länstrafik


Rydaholms skola


Skolstart kl. 8.15

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Åk F-2 slutar

13.20

13.20

13.20

13.20

13.20


Åk 3 slutar

13.20

14.50

13.20

14.50

13.20


Åk 4-5 slutar

13.20

14.50

14.50

14.50

13.20Skolskjuts hem

FLEXBUSS (17.1) (17.2)

13.30

15.00

15.00

15.00

13.30

Skolskjuts hem Länstrafiken.

Ingen länstrafik


Grundsärskolan Mossle


Skolstart kl. 8.00

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Åk 1-2

13.00

13.00

13.00

13.00

13.00


Åk 3

13.00

14.00

13.00

13.00

13.00


Åk 4-6

13.00

14.00

13.00

14.00

13.00


Skolskjuts hem

FLEXBUSS (5.1) (6.1) (7.1)

13.00

14.00

13.00

13.00

13.00


14.00


14.00Värnamo Taxi


Grundsärskolan Gröndalskolan


Skolstart kl. 8.00

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Högstadiet åk 7-9

14.15

14.15

14.15

14.15

14.15


Skolskjuts hem

FLEXBUSS (5.1) (6.1) 7.1)

14.15

14.15

14.15

14.15

14.15


Värnamo Taxi

14.15

14.15

14.15

14.15

14.15

Gymnasie särskolan Finnvedens gymnasium


Skolstart kl. 8.00

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag


Samtliga elever

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00


Skolskjuts hem

FLEXBUSS (5.1) (6.1) 7.1)

14.05

14.05

14.05

14.05

14.05


Värnamo Taxi

14.05

14.05

14.05

14.05

14.05