Praktik i skolan

Elevpraktik 

Årskurs 8 och 9

PRAO:n är en presentation av en arbetsplats och de yrken och arbetsuppgifter som förekommer där. Eleverna har två veckors PRAO på våren i åk 8 och två veckor på hösten i åk 9.

Eleverna har möjlighet att ordna PRAO-plats själva i både åk 8 och 9. Dels för att de lättare ska kunna få en plats efter eget önskemål och dels för att de ska få träning i att söka efter arbetsplatser och arbete. Inför gymnasievalet i åk 9 är PRAON ett bra sätt att skaffa sig information om eventuella yrken och utbildningar.

Gymnasiet

Under gymnasiet har eleverna på yrkesprogrammen rätt till minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande). På de högskoleförberedande programmen kan det förekomma enstaka veckors praktik.

Verskamhetsförlagd utbildning - VFU

Studerar du till lärare, förskollärare eller lärare mot fritidshem är du välkommen att göra din VFU i Värnamo kommun. Hos oss får du tillgång till utbildade VFU-handledare och engagerade pedagoger som gärna tar emot dig och gör din tid praktiktid till en lärorik och positiv period. Kontakta gärna vår VFU-samordnare för ytterligare information.

Granskad 2018-02-09
av Helena Bengtsson