Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2019-12-18

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa

Från och med 1 januari 2020 kommer inkomsttaket för förskola och fritidshem att höjas till 49 280 per månad. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats. Detta medför nya avgiftsnivåer för förskola och fritidshem.

Avgiftsnivåerna blir enligt följande (som barn 1 räknas det yngst placerade barnet i familjen):

Avgift för förskola/pedagogisk omsorg

Barn 1: 3% av inkomsten - dock högst 1 478 kr/mån

Barn 2: 2% av inkomsten - dock högst 996 kr/mån

Barn 3: 1% av inkomsten - dock högst 475 kr/mån

Barn 4: Ingen avgift tas ut

Avgift för allmän förskola

Barn 1: 2,242% av inkomsten - dock högst 1105 kr/mån

Barn 2: 1,495% av inkomsten - dock högst 737 kr/mån

Barn 3: 0,747% av inkomsten - dock högst 368 kr/mån

Barn 4: Ingen avgift tas ut

Avgift för fritidshem/pedagogisk omsorg

Barn 1: 2% av inkomsten - dock högst 986 kr/mån

Barn 2: 1% av inkomsten - dock högst 493 kr/mån

Barn 3: 1% av inkomsten - dock högst 493 kr/mån

Barn 4: Ingen avgift tas ut

Mer information om barnomsorgsavgift

Senast uppdaterad:
2019-12-19