Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2019-12-02

Ombyggnation Rörstorpsskolan

För att anpassa Rörstorpsskolan till en F-3 skola kommer vi under våren 2020 gå in och göra vissa ombyggnationer. De delar som berörs är främst slöjdsalarna samt avdelningen Domherren.

Under perioden för ombyggnationen kommer vissa områden vara avstängda och markerade som byggarbetsplatser. Dessa avspärrningar kommer vara tydliga och pedagogerna kommer informera eleverna om förändringarna. Domherren kommer att ha delar av sin fritidsverksamhet i paviljongen bakom skolan. Ombyggnationen förväntas pågå under perioden januari – april.

Efter att inomhusmiljön i huvudbyggnaderna är klar kommer även idrottshallen att ses över. Den kommer få ny ventilation, nytt golv samt handikappanpassning av det ena omklädningsrummet. Detta kommer ske under senare delen av våren.

Viss tyngre trafik kommer även behöva ta sig in till lokalerna. Bilden nedan visar hur deras väg till skolan kommer att se ut. Vi ser inte att detta kommer påverka våra elevers möjlighet att ta sig till skolan, men tillsammans behöver de uppmärksammas om att fordon kan komma att köra på cykelvägen. Givetvis förs även en dialog med de som kör fordonen kring säkerheten.

Karta över hur tyngre trafik kommer ta sig in på skolområdet

Senast uppdaterad:
2019-12-11