Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2019-11-21

Kulturskolans rambudget minskas 5%

En utredning har gjorts om minskad rambudget med 20% för Kulturskolans verksamhet, men efter utredningen beslutades det att endast minska rambudget med 5%.

Värnamo kulturskolas ambition är att alla barn och unga ska ha en likvärdig tillgång till kulturskoleverksamhet av hög kvalitet i hela kommunen.

Kulturskolan har också utvecklats positivt de senaste åren med ett ökat utbud och satsningar för att nå fler. Värnamo kulturskola har idag ca 1 300 elevplatser och 480 elever på sökandelistan. Kulturskolans kostnader handlar i huvudsak om löner till lärarna som undervisar. Varje krona som skärs ner drabbar barnen direkt.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade att minska Kulturskolans budgetram med 5 % under deras sammanträde den 13 november.

Senast uppdaterad:
2019-11-21