Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2019-11-13

Utredning av mindre grundskolor årskurs F-3

En utredning om strukturen av mindre grundskolor med årskurs F-6 har gjorts. Utredningens förslag är att mindre skolor övergår till att bli F-3 skolor och att barnen i årskurs 4-6 på berörda skolor placeras på en närliggande större skola.

Utredningens förslag gällande omstruktureringen handlar inte om att avveckla små landsbygdsskolor. Skolorna kommer att finnas kvar men med mindre antal årskurser. Förändringen görs för att Värnamo kommun vill säkerställa att alla elever i grundskolan erbjuds en likvärdig utbildning av hög kvalitet, har samma möjligheter till behörig personal, tillgång till elevhälsa samt specialpedagogisk kompetens. Dessa behov är svåra att tillgodose med nulägets skolstruktur eftersom det är svårt att rekrytera behöriga pedagoger till de mindre skolorna.

Barn- och utbildningsnämnden planerade att fatta beslut i ärendet under dagens nämndsammanträde, men har valt att flytta fram beslutet till december månad. Innan beslutet fattas ska en dialog med berörda representanter från vårdnadshavare samt pedagoger på Fryele, Gällaryd och Tånnö skola genomföras.

Det aktuella ärendet berör skolstrukturen på Tånnö, Fryele och Gällaryd skola till F-3 skolor från och med läsåret 2020/2021. Övriga landsbygdsskolor ska utredas längre fram.

Senast uppdaterad:
2019-11-13