Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2019-08-12

Att gå och cykla till Exposkolan

Det är viktigt för oss att våra elever kan ta sig säkert till och från skolan både till fots och med cykel. Värnamo kommun arbetar för att uppnå en hållbar trafikutveckling. Till hållbart resande räknas främst gång‐ och cykeltrafik.

För att säkra trafiksäkerheten har Värnamo kommun beslutat att stänga Blomstervägens södra in- och utfart samt att bygga en ny gång- och cykelväg på den södra sidan av Ringvägen mellan Expovägen och Lingonvägen.


Övergångsstället över Ringvägen byggs upphöjt för att dämpa hastigheten på motortrafiken. Gång- och cykeltrafikanterna passerar ett körfält i taget för att höja uppmärksamheten och därmed förbättra trafiksäkerheten.

Vänster- och högersvängfält målas på den norra delen av Expovägen för att öka tydligheten och förbättra trafikflödet ut på Ringvägen.
Under ungefär två veckors tid i slutet av augusti och början av september kommer

Ringvägen vara avstängd för biltrafik från Expovägen till Lingonvägen. Gång- och cykelvägen på den norra sidan av Ringvägen kommer inte vara avstängd under den tiden och en säker passage över Ringvägen kommer hållas öppen för gående och cyklister i anslutning till arbetsområdet.
Rekommenderade skolvägar finns markerade med gula linjer på nästa sida.

Under hösten 2019 kommer Tekniska förvaltningen att utreda möjligheten till ett övergångsställe på Expovägen i höjd med Ica Kvantum så att det är möjligt att passera Expovägen på ett säkrare vis.

Senast uppdaterad:
2019-08-12