Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2019-06-25

Rektor införs i förskolan

Från den 1 juli 2019 ska förskolechefer benämnas som rektorer, enligt Skolverkets bestämmelser.

I Värnamo kommun är det elva förskolechefer som den 1 juli istället kommer att ha titeln rektor.

Förskola blev en egen skolform år 1998 som styrs av en läroplan, därför ansågs det vara naturligt att använda benämning av den som
leder det pedagogiska verksamheten i förskolan som i övriga skolformer. Genom att genomföra ett denna förändring förtydligas förskolans roll i utbildningskedjan.

Förändringen innebär att nyanställda rektorer kommer att krävas gå en särskild befattningsutbildning, rektorsutbildning och slutföra denna inom fem år.
Rektorer som den 1 juli 2019 är verksamma som rektorer (förskolechefer) inom förskolan måste inte gå befattningsutbildningen.

Senast uppdaterad:
2019-06-25