Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2019-05-20

Ungdomar vill vara med och påverka skolan och skolmaten

Vi genomför ungdomsenkäten Lupp, lokal uppföljning på ungdomspolitiken för att ungdomarnas svar ska användas som ett underlag när vi tar beslut om sådant som rör unga.

Under 2019 driver vi projektet "Möten mellan unga och beslutsfattare" där använder vi resultaten och analysen från Lupp.

Vad visar Luppen 2018?

Delaktighet och inflytande

55 procent av ungdomarna på högstadiet och 59 procent på gymnasiet vill vara med och påverka i frågor som rör Värnamo kommun. Främst vill ungdomarna vara med och påverka frågor som berör skolan och skolmaten men även skolmiljön, schema och mobbning. Av de ungdomar som svarade att de inte vill vara med och påverka är den största anledningen för att de inte är tillräckligt intresserade, men också för att de kan för lite om hur de göra.

Många unga nämner också att de vill påverka vilka aktiviteter som finns för ungdomar på fritiden. Bland annat att det ska finnas fler aktiviteter. Lupp visar samtidigt att 89 procent respektive 83 procent av ungdomarna är nöjda med sin fritid.

Unga som har ett lågt förtroende för politiker

Mellan 34 - 52 procent av ungdomarna i Värnamo kommun har ett lågt förtroende för politiker, men mellan 60 - 73 procent har ett relativt högt förtroende för vuxna i allmänhet.

De unga som har ett lågt förtroende för politiker svarar också att de samhällsfrågor än de som har ett högt förtroende. Däremot är unga, oavsett om de har ett högt eller lågt förtroende för politiker, precis lika intresserade av politik med de med lågt förtroende vill i lägre grad vara med och påverka i kommunen jämför med unga med högt förtroende.

Unga med lågt förtroende för politiker anser sig också ha små möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen. De unga som svarar att de har ett lågt förtroende för politiker säger sig även ha ett lägre förtroende för vuxna i allmänhet.

Lika förutsättningar i stad och landsbygd?

Unga, oavsett om de bor i staden eller på landsbygden svarar på ett liknande sätt på flera frågor utifrån kommunens målkriterier hållbarhet, attraktivitet, trygghet och tillväxt.

Unga är i stor grad nöjda med sin fritid, dock är unga som bor på landsbygden något mindre nöjda med fritidsutbudet, än de som bor i staden.

Fler unga på landsbygden vill vara med och påverka i kommunen än i stan. Det är dock inga skillnader i synen på möjligheten att vara med och påverka.

Unga som bor på landsbygden känner sig något mindre trygga på olika platser i kommunen, jämfört med unga i stan. Skillnaderna är små men finns.

Färre gymnasieungdomar som bor på landsbygden tror att de kommer att studera vidare efter gymnasiet, 58 procent jämfört med 70 procent av unga som bor i staden. Unga som bor på landsbygden svarar i högre grad ”vet ej” på frågan.

Vi svarade på Luppen

Luppen besvarades av elever i årskurs 8 och i årskurs 2 gymnasiet. Totalt svarade 349 av 434 elever på högstadiet i årskurs 8 på Luppen, vilket motsvarar 80 procent. På gymnasiet svarade 237 av 433 elever, vilket är 55 procent.

Skolorna som deltagit är Finnvedens gymnasium (åk 2), Apladalsskolan (åk 8), Gröndalsskolan (åk 8), Bors skola (åk 8) samt Forsheda skola (åk 8).

Fördelningen på de som har svarat är 48 procent tjejer, 50 procent killar och 2 procent med annan könsidentitet. Ska vi ha med detta? Vad tillför det?

Vad är Lupp?

Lupp, lokal uppföljning på ungdomspolitiken, genomfördes under hösten 2018 på kommunens högstadieskolor samt Finnvedens gymnasium. Det var 80 procent av högstadieeleverna i årskurs 8 som svarade på enkäten och 55 procent av eleverna i årskurs 2 på Finnvedens gymnasium som genomförde enkäten.

Varför Lupp?

Lupp genomförs för att Värnamo kommun ska få en bättre bild av ungdomarnas livsvillkor och kan användas som underlag i politiska beslut som berör unga.

Frågorna i Lupp ställs utifrån Värnamo kommuns vision; hållbarhet, attraktivitet, tillväxt och trygghet.

Så använder vi svaren från Lupp

Just nu sprider vi resultatet av Lupp bland politiker och tjänstepersoner för att ungdomarnas svar ska kunna användas som ett underlag för beslut i frågor som rör unga.

Under 2019 kommer projektet "Möten mellan unga och beslutsfattare" bedrivas där resultaten och analysen från Lupp kommer vävas in i dialogerna.

Senast uppdaterad:
2019-05-21